อัลบั้มภาพ กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9


 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 9 "The 9th National Open Class"

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนารูโตะเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม 13th HICE ที่ Hawaii, USA  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การศึกษาชั้นเรียนระดับโลก
  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญให้บรรยายในการประชุม Regional Seminar for UNESCO Resource Distribution and Training Centres Promoting Reflective Practices in ICT-Pedagogy Integration

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ศึกษาศาสตร์ มข. เป็นเจ้าภาพจัดอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมวิชาการ International Conference in Science and Mathematics (ICSME2014)

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  5 ต.ค. วันครูโลก(World Teacher’s Day) โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สำนักงานเลขานุการคุรุสภา


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การบรรยายพิเศษจาก Assoc. Prof. Dr. Cheng Chun Chor Litwin  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตรศึกษาฯ ครั้งที่ 2


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ


  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัยในโครงการ  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านคณิตศาสตรศึกษาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนฯ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  การเปิดตัวโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  Read More...

 • Thumbnail Placeholder

  ข่าวการจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 8  Read More...